Kardiologia dziecięca

Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci Kardiolog dziecięcy

Kardiologia dziecięcaWykonywane są  badania elektrokardiograficzne, echo serca (badanie echokardiograficzne),  jest również możliwość 24-godzinnego monitorowania EKG u dzieci metodą  Holtera.

Dzięki nieinwazyjnemu badaniu, jakim jest USG serca można uspokoić wielu rodziców, zaniepokojonych z powodu wysłuchanego przez pediatrę  szmeru nad sercem, który bardzo często okazuje się szmerem niewinnym.

W przypadku stwierdzenia u dziecka wady serca wiele małych pacjentów pozostaje pod stałą opieką Poradni Kardiologicznej,  gdzie oprócz echa serca wykonuje się  pomiary saturacji krwi, ciśnienia tętniczego,  EKG.  Dzieci z wadami serca, które mogą być leczone metodami interwencyjnymi kwalifikowane są do badań inwazyjnych układu krążenia  i  zabiegów przezskórnych .

Mali pacjenci z zaburzeniami rytmu serca diagnozowani są za pomocą badań nieinwazyjnych i w razie wskazań kwalifikowani do badań elektrofizjologicznych i zabiegów ablacji arytmii serca.