Echo serca płodu


ECHO serca płodu 
– jest badaniem ultrasonograficznym, które Echo serca płodupozwala na ocenę budowy anatomicznej serca oraz funkcji serca dziecka w łonie matki. Standardowo powinno być wykonywane między 19 a 23 tygodniem ciąży, gdyż w tym okresie są najlepsze warunki do obrazowania serca, ale w przypadku podejrzenia nieprawidłowości w budowie lub czynności serca płodu można  je wykonać  aż do momentu porodu.

 

Wady układu krążenia są najczęstszymi wrodzonymi wadami rozwojowymi u noworodków, występują u 8 dzieci na 1000 urodzonych. Podczas badania echokardiograficznego u płodu można wcześniej zdiagnozować wadę serca i dzięki temu nie tylko przygotować  rodziców psychicznie  na tę informację, ale również stworzyć odpowiednie warunki porodu – ważne jest,  aby dziecko urodziło się w ośrodku referencyjnym, gdzie przy oddziale położniczym znajduje się oddział kardiologii dziecięcej wraz z pracownią kardiologii interwencyjnej oraz oddziałem kardiochirurgii dziecięcej.

 

Podczas badania echo serca płodu diagnozuje się zaburzenia rytmu serca, z których niektóre mogą być groźne dla życia płodu. W takim przypadku można skutecznie leczyć wewnątrzmacicznie niektóre arytmie poprzez podawanie leków mamie.

 

ECHO serca płodu pozwala również na rozpoznanie niewydolności krążenia u płodu pojawiającej się w przebiegu innych wad i anomalii u płodu oraz umożliwia monitorowanie leczenia niewydolności krążenia.

 

W Centrum Medycznym SONOCOR  badania ECHO serca płodu wykonuje dr n. med. Małgorzata Raś, specjalista pediatra, kardiolog dziecięcy, jedyny lekarz na Dolnym Śląsku posiadający Certyfikat Umiejętności skriningowego badania serca płodu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

 

W  Centrum Medycznym SONOCOR wykonywana jest  nie tylko prenatalna diagnostyka kardiologiczna, dzięki doświadczeniu lekarzy  kardiologów, pracujących w naszym Centrum możemy zaopiekować się pacjentem w każdym etapie jego życia- płodem, dzieckiem i dorosłym.